INWESTYCJE

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2019 r.

31 212 008 zł

GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE

INWESTYCJE DROGOWE

Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach

Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach

Koszt: 1.669.758,42 zł


W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Wiejskiej od ul. Regulskiej do ul. Zacisznej. Zakres robót obejmował: przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika wraz z elementami odwodnienia. Przed przebudową wymieniono zasuwy wodociągowe.

Przebudowa  wraz z rozbudową drogi ul. ks. J. Popiełuszki w Michałowicach Osiedle i Opacz Małej

Przebudowa wraz z rozbudową drogi ul. ks. J. Popiełuszki w Michałowicach Osiedle i Opacz Małej

Koszt: 1.483.220,41 zł


Zakres robót obejmował budowę nowej nawierzchni drogi z asfaltobetonu wraz ze zjazdami do posesji, budowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej nN.

Przebudowa ul. Kolejowiej w Michałowicach

Przebudowa ul. Kolejowiej w Michałowicach

Koszt: 1.310.074,12 zł


Ul. Kolejowa w Michałowicach na odcinku od ul. Topolowej do ul. Szkolnej zyskała nową nawierzchnię oraz chodnik (530 m). Natomiast na odcinku od ul. Wesołej do ul. Topolowej wykonano kanał deszczowy, przebudowano nawierzchnię, wykonano chodnik oraz elementy spowalniające ruch na jezdni.

Przebudowa  ul. Ceglanej w Komorowie

Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie

Koszt: 778.590,00 zł


Od lipca 2019 r. do dyspozycji mieszkańców Komorowa został oddany przebudowany fragment ul. Ceglanej (316 m), która otrzymała nowe odwodnienie i nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną.Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii

Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii

Koszt: 1.515.629,16 zł


Przebudowa ulicy Mokrej w Opaczy-Kolonii rozpoczęła się w 2018 roku i polegała na wykonaniu wodociągu, gazociągu oraz nawierzchni z kostki brukowej. Ulica otrzymała również nowe oświetlenie. W sumie przebudowano 434 m, od ul. Polnej do torów kolejki WKD. W 2019 roku droga została oddana do użytku.

Przebudowa  ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych

Przebudowa ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych

Koszt: 733.793,42 zł


Zakres prac na ul. Kamień Polny w Pęcicach Małych obejmował przebudowę odwodnienia oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z elementami spowolnienia ruchu i zjazdami. Droga została oddana do dyspozycji w grudniu 2019 r. (336,5 m).

Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Koszt: 483.598,50 zł


Na ul. Ciszy Leśnej w Granicy została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, przebudowano także odwodnienie. Droga została oddana do użytku w listopadzie 2019.Przebudowa  ul. Calineczki w Regułach

Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Koszt: 158.459,66 zł


Ulica Calineczki w Regułach zyskała nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz wykonano przebudowę odwodnienia. Przetarg rozstrzygnięto w czerwcu 2019, prace zakończono w lipcu 2019.

INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy

Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy

Koszt: 946.424,25 zł


Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową 34 przyłączy i rozbudową odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy została zakończona w grudniu 2019 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie

Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie

Koszt: 683.174,58 zł


Przetarg rozstrzygnięto w kwietniu 2019 roku. Inwestycja zakończona w sierpniu 2019.a

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i w ul. Bocznej w Komorowie

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przyłączy gazu w ul. Bugaj i w ul. Bocznej w Komorowie

Koszt: 274.905,00 zł


Przetarg rozstrzygnięto w kwietniu 2019 roku. Inwestycja zakończona w sierpniu 2019 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie

Koszt: 246.000,00


Przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 roku. Inwestycja zakończona w grudniu 2019 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach

Koszt: 500.669,96 zł


Przetarg rozstrzygnięto w marcu 2019 roku. Inwestycja zakończona w sierpniu 2019 r.

TRASY ROWEROWE

Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Al. Topolowej

Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Al. Topolowej

Koszt: 1.399.973,70 zł


W ramach tej inwestycji wymieniona została nawierzchnia wraz z podbudową na odcinku od posterunku policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach. Dotychczasową kostkę brukową, którą wyłożona była ścieżka, zastąpiła nawierzchnia asfaltowa, a na całej jej długości zamontowano oświetlenie ledowe.

Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - rower gminny

Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego - rower gminny

Koszt: 468.995,99 zł


W 2019 roku rozszerzono System Rower Gminny działający na terenie Gminy Michałowice o dodatkową ósmą stację. System składał się łącznie z 81 rowerów w tym: 61 sztuk rowerów miejskich standard, 5 rowerów miejskich standard z fotelikami dziecięcymi, 5 rowerów typu cargo, 5 rowerów dziecięcych i 5 rowerów typu tandem. Sezon trwał od 01 marca 2019 do 30 listopada 2019 r. Rowery wypożyczano 9.115 razy, a dla użytkowników legitymujących się Kartą Mieszkańca Gminy Michałowice obowiązywał 12-godzinny darmowy przejazd.

Podpisanie umowy na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki

Podpisanie umowy na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki

Koszt: 2.078.000,00 zł


W 2019 roku została podpisana umowa na budowę największej inwestycji związanej z komunikacją rowerową w Gminie, w ramach realizacji projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II (Część II)

PARKINGI I OŚWIETLENIE

Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Granicznej w Regułach do ul. Ireny w Komorowie

Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy na odcinku od ul. Granicznej w Regułach do ul. Ireny w Komorowie

Koszt: 699.870

Parking PARK & RIDE w Regułach

Parking PARK & RIDE w Regułach

Koszt: 1.164.082,58 zł


Mieszkańcy Gminy korzystający z kolejki WKD otrzymali do dyspozycji nowy parking P+R zlokalizowany w sąsiedztwie Urzędu Gminy. Parking mieści 114 samochodów, a dojazd do niego jest możliwy zarówno od strony ul. Kuchy, jak

i Powstańców Warszawy. To parking nie tylko dla samochodów, ale i również dla rowerów, dla których przygotowano specjalną zadaszoną wiatę.

POZOSTAŁE WYBRANE INWESTYCJE

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image