EDUKACJA

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym:

801

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej:

143,55%


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych:

22,26


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

Średnia liczba etatów nauczycielskich na 1 oddział w SP:

2,33


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

Liczba dzieci w
szkołach podstawowych:

2 230

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych:

107,38%


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podst.:

9,43


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli:

8,4


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

Bieżące wydatki oświatowe na ucznia:

15 893,73 zł

Subwencja oświatowa
na ucznia:

8 544,31 zł

Dopłata za środków własnych na 1 ucznia:

7 349,41 zł

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych subwencją oświatową:

53,76%

-0,69 p.p.
do roku 2018

Budżet oświatowy Gminy Michałowice w 2019 r.

43 224 361 zł

Łączne wydatki poniesione na oświatę i wychowanie w 2019 r.

CZYTAJ DALEJ...