DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH

Kwota dotacji przekazanej w roku 2019 dla niepublicznych placówek przedszkolnych wyniosła łącznie 6.273.568,91 zł. W Gminie Michałowice w 2019 r. funkcjonowało 10 przedszkoli niepublicznych oraz w ramach innych form wychowania przedszkolnego – 7 niepublicznych punktów przedszkolnych. Łącznie 508 dzieci korzystało z usług niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Michałowice, w tym 267 dzieci z terenu Gminy Michałowice.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2019 r.

W celu wsparcia mieszkańców i pomocy mamom w powrocie do pracy zawodowej, Gmina Michałowice dotuje pobyt w żłobku dzieci zamieszkałych na naszym terenie. Dzięki niej rodzice, którzy odprowadzają podatek w Gminie Michałowice, ponoszą opłatę za żłobek w wysokości jedynie 500 zł. Dotacja przekazywana jest przez 12 miesięcy (od września do sierpnia). Kwota dotacji przekazanej w roku 2019 dla niepublicznych żłobków wyniosła łącznie 540.960 zł.

Dotacje dla żłobków niepublicznych w 2019 r.

CZYTAJ DALEJ...