BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.:

922 901 zł

+43,92%
do roku 2018

W 2019 r. Gmina przekazała 263.500,00 zł na funkcjonowanie Policji, w tym na dodatkowe patrole oraz dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komisariatu Policji w Regułach. Ponadto w Gminie Michałowice działa 1 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach działalności OSP wydatkowano 456.941,25 zł, z czego 216.941,25 zł stanowiły wydatki bieżące, a 240.000,00 zł wydatki majątkowe. W ramach wydatków majątkowych dofinansowany został zakup pomocniczego samochodu wsparcia technicznego w kwocie 210.000,00 zł oraz wyposażenie techniczne izby pamięci OSP w Nowej Wsi w kwocie 30.000,00 zł.

Podjęte działania z zakresu bezpieczeństwa w 2019 r.:

  • zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach - kwota inwestycji: 36.898,77 zł;

  • budowa monitoringu gminnego polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu monitoringu dwóch stref:


1) strefa monitorowania obszaru wokół siedziby Gminy Michałowice, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 wraz z modernizacją monitoringu stref wewnętrznych budynku;

2) strefa rekreacji w Komorowie, zlokalizowana przy placu Markowiczów.


Łączny koszt inwestycji: 176.787,90 zł. Realizację podzielono na dwa etapy. W ramach etapu I wykonano część przy Urzędzie, a w ramach etapu II część przy placu Markowiczów.


  • zamontowanie sygnalizacji wzbudzanej przejścia dla pieszych na ul. Pruszkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Długą w Granicy;

  • doświetlenie przejścia dla pieszych i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Alei Topolowej w Regułach i Michałowicach, Alei Powstańców Warszawy w Regułach i ul. Pęcickiej w Pęcicach;

  • wykonanie budowy i przebudowy chodników w ulicach: Kolejowa i Popiełuszki w Michałowicach, Wiejska w Regułach;

  • wykonanie budowy progów spowalniających i skrzyżowań wyniesionych – m.in. Granica (Sabały, Cyprysowa, Cisowa, Dziewanny, Ciszy Leśnej), Komorów (Starego Dębu, Ceglana), Michałowice (Kolejowa, Popiełuszki, Świerkowa), Michałowice Wieś (Poniatowskiego), Pęcice Małe (Zielona Polana, Kamień Polny), Reguły (Wiejska), Sokołów (Rodzinna);

  • zrealizowanie modernizacji nawierzchni i budowy dróg – Komorów (Ceglana, Owocowa, Nad Zalewem, Południowa, Stara Droga, Starego Dębu, Turystyczna, Kasztanowa), Reguły (Calineczki, Wiejska, Graniczna, Fioletowa), Pęcice Małe (Skowronków, Słowików, Kamień Polny, Zielona Polana), Michałowice (Kolejowa, Popiełuszki), Granica (Ciszy Leśnej), bez nazwy od ul. Pęcickiej, boczna od ul. Brzozowej w Nowej Wsi;

  • zrealizowanie modernizacji oświetlenia ulicznego – Granica (Szczęśliwa i Rekreacyjna, Cyprysowa), Komorów (Stare Sady i Miodowa, boczna od Stara Droga, Owocowa, Wrzosowa, Podleśna), Reguły (Calineczki, Kopciuszka i Złotej Rybki, Fregaty i Nawigacyjna), Opacz-Kolonia (Sosnowa), Michałowice-Wieś (Borowskiego, Zgody, Parkowa/Klonowa, Parkowa/Szara), Nowa Wieś (Łąkowa, Miła) wraz z wymianą punktów świetlnych – Nowa Wieś (Brzozowa), Komorów (Sportowa, Berylowa, boisko w Komorowie, Słowackiego, Nadarzyńska, Turystyczna, Owocowa), Michałowice (Rynkowa), Reguły (Królewska, Krótka);

  • rozpoczęto działania zmierzające do budowy zatok autobusowych, tym samym poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego.

CZYTAJ DALEJ...