KOMUNIKACJA Z URZĘDEM

W 2019 roku na stronie internetowej Gminy Michałowice (LINK) zostało zamieszczonych ponad 450 aktualności i komunikatów oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe. Informacje o gminnych wydarzeniach były ponadto zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach Gminy.


Na stronie internetowej został wdrożony kalendarz wydarzeń (LINK), e-urząd (LINK), a także inne podstrony dedykowane poszczególnym projektom np. konkursom SARP (LINK). Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy

i wydarzenia na gminnym Facebooku (LINK).

W 2019 roku zostały uruchomione: system powiadomień SMS (LINK), a także komunikator miejski będący łatwym oraz nowoczesnym kontaktem mieszkańców z Urzędem Gminy (LINK).


Wydano 4 numery Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice, w tym 3 w nowej szacie graficznej, z nową zawartością merytoryczną oraz z infografikami. Zwiększona została także ich objętość, z 24 do 48 stron (LINK).

CZYTAJ DALEJ...