GOSPODARKA

KRÓTKA OCENA GMINY

Również gospodarczo, Gmina Michałowice wygrywa, biorąc pod uwagę chociażby aktywność gospodarczą mieszkańców. Jak wynika z analizy, udział liczby osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi blisko 28% i jest jednym z wyższych w grupie porównawczej.


Ma to przełożenie na poziom uzyskiwanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2019 r. w przeliczeniu na mieszkańca wyniósł 3.657,47 zł przy 3.417,43 zł na mieszkańca w 2018 r.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA

WRÓĆ DO...