GRUPA PORÓWNAWCZA
INNYCH GMIN

MICHAŁOWICE W GRUPIE 144 GMIN WIEJSKICH, LEŻĄCYCH WOKÓŁ MIAST WOJEWÓDZKICH

Jest to grupa jednostek samorządu terytorialnego o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych wydzielona na podstawie metodologii Polskiej Akademii Nauk.

Z kim się porównujemy?

METODOLOGIA

Metodologia

Jak rozumieć wykres oceny?

  • Wykres przedstawia sytuację danej jednostki w badanym okresie oraz jej zmianę w stosunku do okresu poprzedniego.

  • Sytuacja - wynik im bliższy prawej strony, tym korzystniejszy i bliżej mu do lidera spośród podobnych gmin. Im bliżej lewej strony, tym mniejszy dystans do jednostki charakteryzującej się najgorszą sytuacją w danej dziedzinie.

  • Zmiana - wynik im wyżej na wykresie, tym bliżej najdynamiczniej rozwijającej się jednostki wśród podobnych gmin. Im niżej na wykresie, tym bliżej mu do jednostki charakteryzującej się najgorszą zmianą w stosunku do poprzedniego okresu.

Puzzel

Rozpatrzmy metodologię na podstawie przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w 10 największych miastach w Polsce. Wartością minimalną w 2019 roku jest Łódź charakteryzująca się przyrostem na poziomie -5,63, a maksymalną Białystok mający przyrost na poziomie 2,48. Łódź będzie więc przyjmowała wartość 0, a Białystok 1 na osi X. Policzmy wartość wskaźnika dla Lublina mającego przyrost na poziomie 0,11. Pozycja na osi X Lublina jest równa różnicy pomiędzy Lublinem a Łodzią, podzieloną przez różnicę pomiędzy Białymstokiem a Łodzią. Przekładając to na wartości liczbowe, otrzymujemy (0,11 - (-5,63)) / (2,48 - (-5,63)). Wartość wskaźnika dotyczącego przyrostu dla Lublina przyjmuje wartość 0,7078 na osi X. Sytuacja Lublina jest sprzyjająca, znacznie bliżej mu do Białegostoku niż do Łodzi.
Analogicznie liczona jest zmiana, czyli pozycja na osi Y.

Ocena ogólna - przykład

CZYTAJ DALEJ...