MIESZKAŃCY

KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny sytuacji demograficznej Gminy, należy zwrócić uwagę na dwa podstawowe wskaźniki. Pierwszym z nich jest saldo migracji, czyli różnica pomiędzy liczbą zameldowań i wymeldowań na pobyt stały. Dodatnia wartość wskaźnika oznacza, że Gmina jest miejscem atrakcyjnym do zamieszkania. W części trzeciej Raportu o stanie Gminy wskazano, że z roku na rok zwiększa się liczba mieszkańców Gminy, co tym samym przekłada się na poprawę struktury wiekowej lokalnej społeczności.


Wysoki udział ludzi młodych w strukturze wiekowej społeczeństwa, jako drugi najważniejszy wskaźnik demograficzny, stwarza w długim okresie szansę na umocnienie kapitału demograficznego Gminy. W 2019 r. sytuacja demograficzna Gminy Michałowice na tle gmin w grupie porównawczej uległa poprawie.


Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY

CZYTAJ DALEJ...