ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN

KRÓTKA OCENA GMINY

Korzystnie kształtuje się sytuacja społeczna Gminy. Bez zakłóceń realizowano zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Warto zwrócić szczególną uwagę na niski odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do ogółu mieszkańców Gminy.


Szczególnie korzystanie na tle gmin w grupie porównawczej Gmina Michałowice wypada biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad lekarskich, co jest efektem realizowanej przez Gminę polityki zdrowotnej i senioralnej.


Wskaźniki w obszarze ZDROWIE

CZYTAJ DALEJ...