RAPORT
o stanie Gminy Michałowice w 2019 roku

Wójt Gminy Michałowice

Szanowni Państwo,

Już po raz drugi mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie Gminy Michałowice”.


Opracowanie niniejszego raportu wynika z jednej strony z przepisów prawa, a z drugiej strony z chęci zaprezentowania Państwu, mieszkańcom Gminy Michałowice, obiektywnych informacji ukazujących zarówno potencjał i rozwój naszej Gminy, jak i zagrożenia, z którymi musimy mierzyć się na co dzień.


Niniejszy raport przedstawia Gminę taką, jaka była w 2019 roku. Ukazuje działania z których możemy być dumni, ale też obszary, które wymagają poprawy.


Wierzę, że porównanie Gminy Michałowice do podobnych jednostek samorządu terytorialnego pozwoli na wskazanie zarówno mocnych, jak i słabych stron naszego samorządu, co pozwoli na wytypowanie kierunków i celów strategicznych na kolejne lata.


Mam nadzieję, że informacje przedstawione w „Raporcie o stanie Gminy Michałowice”, będą dla Państwa inspiracją do aktywnego włączenia się w życie naszej Gminy.


Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Co zrobiliśmy w 2019 roku?

Jak wypadamy na tle innych gmin?