PODSUMOWANIE REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY - OBSZARYW 2019 roku Rada Gminy Michałowice podjęła 178 uchwał. Zdecydowana większość uchwał podjętych przez Radę dotyczyła spraw gruntowych związanych m.in. z dzierżawą, najmem, zbywaniem i nabywaniem nieruchomości. Na ich mocy przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania Komisji Przetargowej. Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Radę były sprawy oświatowe, pomocy społecznej i gospodarki komunalnej. Trzecim obszarem były sprawy finansowe. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. Wiele uchwał dotyczyło również spraw zagospodarowania przestrzennego.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

CZYTAJ DALEJ...