WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH

W 2019 roku Gmina została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. W ramach współpracy i przynależności do tego stowarzyszenia w 2019 roku Gmina Michałowice uczestniczyła w warsztatach dotyczących rozwoju i współpracy metropolitarnej.


Podczas spotkania dyskutowano nad potrzebami i wyzwaniami rozwoju OMW oraz identyfikowano korzyści i wartości oraz koszty współpracy metropolitalnej. Poszukiwano kierunków rozwiązań legislacyjnych w sześciu wybranych sferach współpracy metropolitalnej: zarządzanie, finansowanie, transport, klimat i ochrona powietrza, ład przestrzenny, dostępność do usług publicznych (zwłaszcza edukacja) w ramach określenia uwarunkowań współpracy w Metropolii Warszawskiej.


Ponadto w 2019 r. Rada Gminy Michałowice wyraziła zgodę na przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, natomiast samo przystąpienie nastąpiło dopiero w roku bieżącym.

STOWARZYSZENIE GMIN MAZOVIA

Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” liczy już 15 lat. Tworzy je siedem gmin: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna.


W ramach Stowarzyszenia organizowane są imprezy kulturalne i zawody sportowe z cyklu Mazovia CUP odbywające się w poszczególnych gminach: cykliczne turnieje piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykowej dziewcząt i chłopców, unihokeja i lekkoatletyki oraz przegląd taneczny dla przedszkolaków.


Gmina Michałowice organizuje corocznie zawody w piłce ręcznej i koszykówce chłopców. W roku szkolnym 2018/19 Gmina Michałowice uzyskała najwyższą punktację (50 pkt.) w rywalizacji sportowej – nie po raz pierwszy zresztą – drugie miejsce zajął Brwinów (44 pkt.) a trzecie Błonie (43 pkt.). Podczas gali z okazji 15-lecia Mazovii Wójt Małgorzata Pachecka otrzymała superpuchar dla gminy Michałowice za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej rywalizacji sportowej w okresie 15 lat.

STOWARZYSZENIE LGD NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałówce jest jedną z 29 lokalnych grup działania w województwie mazowieckim. LGD wybrane zostało w procedurze konkursowej do wdrożenia Lokalnej strategii kierowanej przez społeczność (LSR). Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW ustalona została w kwocie 6,3 mln zł do wydatkowania do 2023 roku.


Podstawowym zadaniem LGD jest nabór i ocena operacji składanych przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020. LGD przyznaje dotacje dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Również Gmina może pozyskać środki z LGD na inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną.

Wybrane działania podjęte na rzecz Gminy Michałowice w 2019 r.:

Rozliczenie operacji i złożenie wniosku o płatność dla dotacji pozyskanej przez Gminę w 2017 roku „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej wsi – ETAP I”, całkowita wartości operacji 840 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne 63,63% w kwocie 534 tys. zł. Złożono wniosek o płatność który został pozytywnie rozpatrzony. W ramach projektu przebudowano istniejący zaniedbany teren zbiornika wodnego w Nowej Wsi budując nowe wiaty, toaletę, ławki i latarnie wraz z umocnieniem brzegowym.

Zawarto umowę na realizację operacja pn. „Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby centrum edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej”, całkowita wartość operacji 135 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne 63,63% w kwocie blisko 86 tys. zł. Projekt obecnie na etapie realizacji. W ramach tego projektu na terenie OSP Nowa Wieś powstać ma lokalne centrum edukacyjne dotyczące pożarów skierowane do najmłodszych mieszkańców gminy Michałowice.

Realizowano projekty miękkie skierowane do mieszkańców Gminy Michałowice, w tym projekt pn. „Tacy byliśmy Tacy jesteśmy” - wydano dwie publikacje dotyczące historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz album podsumowujący konkurs, zrealizowano konkurs fotograficzny dla mieszkańców obszaru LSR. Wartość projektu opiewała na kwotę 50.000,00 zł.

Przygotowano założenia projektu współpracy skierowanego do mieszkańców gminy z włoskim odpowiednikiem LGD Ernici Simbruini siedzibą w Vico nel Lazo. W ramach współpracy z włoską organizacją planuje się organizację cyklu wizyt studyjnych mieszkańców przedsiębiorców, lokalnych artystów i lokalnych liderów do Włoch w celu wymiany doświadczeń miedzy gminami.

Zorganizowano tygodniowe warsztaty w Garwolinie dla 50 seniorów gdzie szkolono się z podstaw pracy z komputerem w ramach projektu „E-senior-podniesienie kompetencji komputerowych seniorów z Gminy Michałowice w celu rozwoju kapitału społecznego”.

Przekazano 50.000,00 zł dotacji na realizację pikniku z okazji „Dnia Strażaka w Gminie Michałowice”. Podczas wydarzenia pokazano nowoczesne, innowacyjne metody gaszenia pożaru, porady i ćwiczenia ratownictwa na modelu (fantom), prezentacja dorobku dziedzictwa kulturowego OSP, atrakcje dla najmłodszych uczestników imprezy (dmuchana zjeżdżalnia i suchy basen z piłeczkami) oraz przygotowanie sceny i realizacja występu zespołu muzycznego.


WRÓĆ DO...